Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Ulusal Kalibrasyon olarak, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak kalibrasyon  hizmetlerini, iyi mesleki ve teknik uygulama ve kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak gerçekleştirmek laboratuarımızın taahhüdü altındadır.    Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik temel ilkemizdir.                    Ulusal Kalibrasyon olarak, kalibrasyon hizmetini müşteri ile mutabık kalınan şartlarda ve öncelikle uluslararası kabul görmüş metotlarla ve TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına uygun olarak vereceğimizi taahhüt ederiz. Bu amaçla laboratuarda TS EN ISO/IEC 17025:2017’ e uygun kalite sistemi oluşturulmuş ve standardın öngördüğü Kalite El Kitabı ve diğer tüm dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Politikamız, Kalite El Kitabında açıklanan kalite sisteminin, laboratuarımızdaki ve seyyar tüm faaliyetlerimizde sürekli uygulanması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesidir. Kalite Politikamız, tüm çalışanlara, işe alınmalarından itibaren oryantasyon eğitimi esnasında duyurulur, sorumlulukları açıklanır ve daha sonra da yıllık gözden geçirmeler esnasında tekrarlanır. Kalite El Kitabının içeriğine hakim olmak, ilgili politika, prosedür ve diğer dokümanları uygulamak her çalışanın sorumluluğudur. Kalite Hedeflerimizin başarıya ulaşması, tüm çalışanların aktif katılımıyla ve sorumluluklarının bilincinde olmalarıyla sağlanabilecektir. Uygulamaya aldığımız TS EN ISO/IEC 17025:2017 akredite laboratuar sistemi gereklerinin sürekli uygulanmasını sağlamak esas hedefimizdir.

Çalışma Süreci

İşe başlamadan önce sağlıklı bir planlama yapılabilmesi için iyi bir analiz şarttır. Bu sayede bir sonraki aşama olan planlamayı daha iyi ve sağlıklı yapabiliriz.

Kalibrasyon sektörü alanında kusursuz olmayı şart koşar. Bu alandaki birikim ve tecrübemiz ile sağlıklı bir plan yaparak bir sonraki işlem aşamasına geçiş yaparız.

Gerek kalibrasyon olsun gerek belge ve muayene alanında uzman ekiplerimiz sayesinde işi en kısa sürede en sağlıklı şekilde teslim etmek için çaba sarfederiz.

Tüm bu yapılan telif verme,planlama ve işlem aşamalarında sonra iş tesliminde sizlere detaylıca bir durum raporu sunar ve işlem sırasında neler yaptığımızı izah ederiz.